Som una entitat privada d’interès públic sense ànim de lucre que des del 2002 contribueix a la promoció de l'esport català de diferents maneres: donant suport a esportistes i entitats, generant coneixement i debat, ajudant a la gestió de patrocini esportiu i potenciant la internacionalització de l'esport català

Notícies