La Carta Fundacional de la Fundació Catalana per a l’Esport, amb data 19 de juliol del 2002, recull la finalitat per la que treballem des de la nostra entitat, i queda recollida en l’article 5 dels Estatuts com segueix:

  • La promoció dels hàbits esportius en el conjunt de la nostra societat, com a instrument de la millora de la qualitat de vida des nostres ciutadans i ciutadanes.
  • La realització de campanyes informatives per difondre i estendre els hàbits esportius a la nostra societat.
  • El recolzament de la xarxa associativa d’entitats esportives establertes a Catalunya, com a plataforma de formació de nous esportistes.
  • L’atorgament de premis a persones o entitats, en reconeixement de trajectòries exemplars des del punt de vista dels valors que representa l’esport.
  • La canalització de tota mena d’ajuts provinents de la societat civil i dels món empresarial per a la seva destinació als projectes i actuacions més convenients per l‘assoliment dels fins fundacionals
  • La Internacionalització de l’esport català, a fi d’assolir, a l’exterior, l’adequat coneixement i reconeixement de la identitat nacional dels esportistes catalanes les seves participacions.