Què és la handbike?

És la disciplina de ciclisme adaptat per a persones amb diversitat funcional en la qual es pedaleja i es realitza qualsevol moviment amb els braços.

És una bicicleta formada per 3 rodes. Hi ha molts tipus de handbike segons el grau de discapacitat, però nosaltres farem servir (intentant adaptar-les cadascuna a cada persona) les de 3 rodes assentats.

Quin és l’objectiu del projecte?

El principal objectiu d’aquest projecte es promoure l’activitat física en les persones amb diversitat funcional i adaptar els recursos per a la pràctica esportiva en elles.

  • Crear oportunitats de salut per aquelles persones amb diversitat funcional que es vulguin iniciar en l’esport.
  • Conèixer i compartir experiències i persones del mateix col·lectiu.


Formulari d’inscripció