Amb el teu suport, no defallirem en la nostra ferma voluntat de promocionar l’esport a casa nostra, font de valors per a la societat catalana, generador d’oportunitats laborals, riquesa econòmica i de promoció del territori.

Els darrers canvis en la legislació que regula les donacions a les fundacions com la nostra han incrementat els avantatges fiscals que s’ofereixen a particulars, empreses i entitats que donen suport a fundacions d’interès públic sense ànim de lucre com la Fundació Catalana per a l’Esport.

Per continuar fent créixer l’esport de casa nostra com ja hem fet des de l’any 2002, el teu suport és ara més útil i necessari que mai.

El teu donatiu a la Fundació és un gran impuls a la tasca de moltes persones i entitats que dia rere dia fan realitat els diferents projectes de promoció de l’activitat física i esportiva a Catalunya.

Consulta aquí el Certificat de l’Agència Tributària, per la qual es certifica “la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

paypal

Fes el teu donatiu ara
Other Amount: