RESOLUCIÓ del procés de contractació/licitació per l’organització de l’Acte de lliurament dels Guardons de l’Esport

RESOLUCIÓ del procés de contractació/licitació per l’organització de l’Acte de lliurament dels Guardons de l’Esport

En compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, vam convidar públicament a participar a la licitació per mitjà d’un contracte que podia superar la quantia del contracte menor pel sector públic i que tenia per objecte l’organització de la...