Convoquem la 2a edició dels Guardons de l’Esport

Altres publicacions

La Fundació Catalana per a l’Esport convoquem la 2a edició dels Guardons de l’Esport, en reconeixement a aquelles persones, entitats i projectes que, tant a través de la seva acció directa com també gràcies a la seva influència o suport, treballen per transformar positivament la realitat social.

Hem tornat a considerar 6 categories diferents d’inscripció de projectes:

  1. Igualtat d’oportunitats, integració i cohesió social
  2. Difusió dels valors de l’esport
  3. Educació i esport de lleure
  4. Foment i difusió dels hàbits esportius
  5. L’esport català al món
  6. Patrocini i mecenatge 
El Comitè Avaluador dels Guardons escollirà els millors projectes per cadascuna de les categories possibles de participació. Es tindran en consideració la informació facilitada per les mateixes candidatures o per part de l’impulsor de la candidatura, i les informacions obtingudes sobre el projecte per vies complementàries.
Inscriu el teu projecte a www.guardons.cat