Reproduïm el text íntegre del MANIFEST DEFC 2018 – DIA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA AL CARRER A CATALUNYA:

25 d’abril de 2018

PER UNA EDUCACIÓ FÍSICA PER A LA VIDA!

VISCA L’EDUCACIO FISICA!

El Dia de l’Educació Física al Carrer és una jornada festiva i de convivència per mitjà de la qual volem fer visible el valor l’Educació Física. Alumnat i professorat sortim a les places, parcs i carrers dels nostres pobles, ciutats i comunitats per acostar-la a la gent i mostrar al conjunt de la societat tot allò que és i representa.

L’Educació Física és una matèria que promou espais de benestar i aprenentatge mitjançant el moviment i les accions saludables, cíviques, participatives, cooperatives, inclusives, emocionals, creatives i expressives, en què l’esforç i l’autonomia esdevenen fonamentals. Per això confirmem, que tot i que la seva pell és física, motriu i corporal, la seva essència és, sens dubte, EDUCATIVA i social.

L’Educació Física és una eina fonamental per al desenvolupament integral i integrador dels nostres infants que reporta beneficis físics, psíquics i socials.

L’Educació Física és un mitjà idoni per fomentar estils de vida actius i saludables per trencar els elevats índexs de sedentarisme i obesitat.

L’Educació Física ofereix un escenari immillorable d’aprenentatge personal, social i cultural que permet construir i desenvolupar les actituds i els valors necessaris per viure i conviure en societat.

Per tot això, afirmem que l’Educació Física ha de ser un component de primer ordre en aquest procés de renovació educativa i pedagògica que està vivint l’escola actualment. I per això continuarem treballant, fins a aconseguir-ne la presència com a eina valuosa de transformació i cohesió social.