El Patronat de la Fundació és l’òrgan col·legiat de la Fundació a qui li correspon el govern, l’administració i la representació de la Fundació, exercit de manera gratuïta i altruista.

Sr. Pere Sust i Sagau. President 

Sr. Felip Ródenas i Morera. Vicepresident

COMTEC QUALITY S.A. – Sr. Leandro Negre. Tresorer

SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT – Sr. Gerard Figueras i Albà. Vocal

REPSOL – Sra. Carolina Albero i López. Vocal

Sr. Pere Andrés i Ibàñez. Vocal

Sr. Joan Gaspart i Solves. Vocal

Sra. Anna Ros i Gutiérrez.Vocal

FIATC ASSEGURANCES – Sr. Joan Castells i Trius.Vocal

ENDESA – Sr. Eugeni Cabanes i Duran.Vocal

Sr. Santiago Sardà i Argilagós.Vocal

Sr. Rafael Español i Navarro.Vocal

Sr. Lluís Paluzie Mir.Vocal

RIBÉ-SALAT – Sra. Mònica Ribé i Salat.Vocal

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRIGENTS ESPORTIUS (ACDE) – Sr. Joan Anton Camuñas. Vocal

COL.LEGI DE PROFESSIONALS DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA (COPLEFC) – Sr. Pere Manuel i Gutiérrez. Vocal

Sr. Jordi Durà Mena. Secretari no patró