La Fundació Privada Catalana per a l’Esport som una entitat d’interès públic sense ànim de lucre que, gràcies als darrers canvis legislatius, ofereix importats avantatges fiscals a totes aquelles persones, empreses o entitats que ens donen suport econòmic a través de les seves donacions.

Consulta aquí el Certificat de l’Agència Tributària, per la qual es certifica «la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo«

Avantatges per a la Persona física:

Podràs gaudir d’interesants desgravacions en l‘IRPF per donacions realitzades per persones físiques:

Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i posteriors

Els primers 150€

-25% -50% -75%

La resta de l’import de la donació >150€

-27,5% -30%

Donacions plurianuals (import igual o superior a la fundació durant els dos exercicis anteriors)

-32,5% -35%

Límit de deducció de la base liquidable

-10% -10% -10%

Avantatges per a empreses i entitats:

Les desgravacions en l’Impost de Societats per donacions poden arribar fins el -40% de l’impost de societats:

Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 i posteriors

Donacions en general

-35% -35% -35%

Donacions plurianuals (iguals o superiors durant al menys els dos exercicis anteriors)

-37,5% -40%

Límit de deducció de la base liquidable

-10% -10% -10%

*Les donacions a les Fundacions Privades es regulen en l’article 18 de la Ley 49/2002, de 23 de desembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo

Si vols més informació sobre els nostres projectes, dels avantatges fiscals de ser donant de la Fundació o de com pots recolzar l’activitat que duem a terme a favor de l’esport català, contacta amb nosaltres.