S’entén per bona pràctica els principis, mesures, mètodes, actuacions o experiències que condueixen a èxits excepcionals, havent-los reportat avantatges de diferents tipus (econòmiques, esportives, socials, etc.) de forma constatada.

El guardó d’Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat és un reconeixement a la millor pràctica en gestió de les entitats que construeixen el teixit de l’esport català, per tal de fomentar, potenciar i difondre la gestió excel·lent, innovadora i sostenible.

Les bones pràctiques en gestió són fortaleses distintives que les nostres organitzacions han desenvolupat al llarg del passat recent i es caracteritzen per demostrar resultats positius i sostinguts en els resultats de l’organització, així com per utilitzar un conjunt de mesures de percepció i els seus indicadors de rendiment per determinar el seu èxit.

És premissa necessària que els projectes presentats en aquesta categoria tinguin resultats tangibles i contrastables, necessaris per verificar que altres entitats se’n puguin beneficiar d’aquesta bona pràctica en gestió.

Per poder avaluar els projectes presentats comptem amb la col·laboració de SCIO.

 

CATEGORIES

Us podeu presentar a les següents categories

Igualtat d’oportunitats

Impuls i promoció de l’activitat física

Excel·lència, innovació i sostenibilitat

Investigació i recerca

Internacionalització model català esportiu

Agents divulgadors de l’esport

En l’actual convocatòria cada categoria serà guardonada amb dos tipus de projectes:

PROJECTE EXECUTAT

Per a projectes valents i creatius, implementats i amb resultats tangibles. Es premiarà la totalitat del projecte i la seva definició!

PROJECTE EMERGENT

Impulsem el teu projecte? Subcategoria per a projectes emergents amb iniciatives molt potents en el sector de l’esport i l’activitat física. Si tens un projecte emprenedor en fases de desenvolupament i busqueu suport per consolidar i seguir avançant, aquesta és la teva!

PROJECTE REFERENT

Menció especial a projecte referent pel seu impacte i transformació de la societat a través de l’esport i l’activitat física.