La Fundació, certificada per l’Agència Tributària com a entitat no lucrativa

Altres publicacions

La Fundació Catalana per a l’Esport som una entitat sense ànim de lucre i d’interès públic.

Els darrers canvis en la legislació que regula les donacions a les fundacions com la nostra han incrementat els avantatges fiscals que s’ofereixen a particulars, empreses i entitats que donen suport a fundacions d’interès públic sense ànim de lucre com la Fundació Catalana per a l’Esport.

Els diferents projectes que liderem des de la Fundació o hi participem en favor de l’esport català han estat possible gràcies al ferm suport que rebem de nombroses persones a títol particular, d’empreses i entitats col·laboradores que ens faciliten els recursos necessaris per a continuar impulsant el teixit esportiu català.

Totes les donacions que rebem per donar suport als diferents projectes de promoció de l’activitat física i esportiva a Catalunya, s’aplicarà el règim fiscal especial regulat al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de «règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge«.

Des de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària ens han emès el Certificat que així ho acredita. Tota la documentació està a disposició de qualsevol persona/entitat que la sol.liciti i s’adjunta als Certificats de donacions que s’entreguen al finalitzar l’exercici fiscal.