La Fundació donem suport al Dia Internacional de les Dones 2018

Altres publicacions

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la Fundació Catalana per a l’Esport dóna suport a la campanya de l’Institut Català de les Dones que centra l’eix de reivindicació en la millora de la visibilitat i la representació de les dones als mitjans de comunicació i a la societat en general.

Compartim l’urgència d’arribar a la paritat i aconseguir una representació justa, equilibrada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits socials, també l’esport.

La campanya #veusquenoveus de la Generalitat de Catalunya consisteix en un vídeo protagonitzat per dones que no apareixen habitualment als mitjans, o que hi apareixen estereotipades, amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de visibilitzar les dones reals. El procés de creació s’ha dut a terme amb dones que participen en activitats de La Bonne, treballadores de la llar, dones grans del districte de Ciutat Vella de Barcelona i treballadores culturals.

Tanmateix, fem difusió de l’enllaç per visionar el dossier estadístic “Les dones a Catalunya 2018”, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), amb els principals indicadors de les desigualtats entre dones i homes. En aquesta publicació trobareu dades sobre la participació de les dones als mitjans de comunicació i, també dades sobre l’àmbit laboral, les condicions de vida, la formació, la salut, les tecnologies de la informació i la comunicació, l’esport i la cultura.