RESOLUCIÓ del procés de contractació/licitació per l’organització de l’Acte de lliurament dels Guardons de l’Esport

Altres publicacions

En compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, vam convidar públicament a participar a la licitació per mitjà d’un contracte que podia superar la quantia del contracte menor pel sector públic i que tenia per objecte l’organització de la Cerimònia de lliurament dels Guardons de l’Esport (IIa edició).

El termini màxim d’execució del projecte era el dia 11 de juny de 2018.

Consulteu les condicions tècniques en el següent enllaç

L’òrgan delegat de govern de la Fundació Catalana per a l’Esport ha resolt no adjudicar el contracte a cap de les empreses participants. Consulteu la Resolució en el següent enllaç