Terrassa, Capital Catalana de l’Esport

Altres publicacions

Aquest matí, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de la Fundació Catalana per a l’Esport, Pere Sust, han anunciat la titularitat de Terrassa com a Capital Catalana de l’Esport.

Terrassa és la tercera ciutat que rep aquesta distinció després de les designacions de Calella i Lloret de Mar, els anys 2019 i 2020.

Aquesta capitalitat pretén fomentar els valors de l’esport, la seva difusió, així com la seva transversalitat pel que fa a edat i condició, passant, per exemple, per l’esport base o l’esport adaptat.

La ciutat de Terrassa destaca per la seva feina en la difusió i la pràctica esportiva per a tothom utilitzant l’esport com a instrument de salut, integració, educació, igualtat i respecte, així com la inversió en instal·lacions esportives, la realització d’esdeveniments esportius de caire internacional, programes esportius per a infants i joves, iniciatives esportives per a gent gran, persones amb discapacitat i per a col·lectius amb risc d’exclusió.