Conveni de col·laboració de la Fundació Catalana amb ACES Europe, amb l’objectiu de promoure l’activitat física i l’esport a Catalunya i el continent europeu.

la Fundació Catalana per a l’Esport col·laborarà amb ACES Europe a la gestió i la difusió dels Premis Internacionals de Capital, Ciutat, Comunitat i Vila Europea de l’Esport, en l’àmbit de Catalunya, i donarà suport al desenvolupament dels programes que ACES vulgui implementar a Catalunya, a més d’afavorir la seva presència en els canals de comunicació de la Fundació.