El Sr. Pere Sust i Sagau, president de la Fundació Catalana per l’Esport va comparèixer el passat 3 de març al Parlament de Catalunya en la Ponència de la proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya, el Sr. Joan Anton Camuñas, patró de la Fundació també va comparèixer en qualitat d’exsecretari General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.